Model

Měli jsme slepovánku v nějakém divném měřítku. Byla od Američana, tak se říkalo Timu Fenlassonovi z Ohia.

(Original Caption) 6/30/1933-New York, NY- With Russell Thaw at the controls, this speed Gee-Bee plane made an excellent takeoff at dawn from the Floyd Bennett Airport, and pointed straight ahead for California. Thaw, competing in the annual transcontinental race for the $10,000 Bendix Trophy, was one of the six men and one woman who hit the sky train for the big prize in the Nationl Air Races. Photo shows Russell Thaw standing in front of his „Gee-Bee“ plane.

(Původní titulek) 30. 6. 1933-New York, NY- S Russellem Thawem u řízení, toto rychlé letadlo Gee-Bee za úsvitu skvěle vzlétlo z letiště Floyd Bennett a zamířilo přímo před Kalifornie. Thaw, soutěžící v každoročním transkontinentálním závodě o 10 000 $ Bendix Trophy, byl jedním ze šesti mužů a jedné ženy, kteří vyjeli do nebeského vlaku o velkou cenu v Nationl Air Races. Fotografie ukazuje Russella Thawa stojícího před svým letadlem „Gee-Bee“.

Zobrazení: 0